Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Vector przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających witrynę http://vector.gliwice.pl gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania witryną. Nie zabiegam o identyfikację użytkowników stron witryny. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), informacje o dostawcy Internetu (na przykład TP SA czy Dialog), używanej przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czasie, jaki użytkownik spędza na stronie oraz które strony odwiedza, korzystając z naszej witryny.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania witryną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę.
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary witryny mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą “cookies”, obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku “cookie”; można też wybrać opcję blokowania “cookies”.
Dodawanie komentarzy
Informacje, które są ujawniane podczas dodawania komentarzy do wpisów, są podawane do wiadomości publicznej. Tym samym traci się prawo do ochrony prywatności w odniesieniu do tych informacji.
Opinie o usługach
Jeśli otrzymujemy opinie na temat naszych produktów lub usług, Twoje komentarze, imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres strony internetowej mogą zostać opublikowane na stronie referencje. Jeśli nie życzycie sobie Państwo publikowania tych informacji, prosimy o kontakt , a zostaną usunięte.
Odnośniki do innych stron
Witryna http://www.vector.gliwice.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko witryny firmy Vector.
Zasady prywatności dotyczące dzieci
Witryna http://vector.gliwice.pl nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzam zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.
Weryfikacja i dostęp
Na życzenie dostarczamy podsumowanie zgromadzonych danych. Oczywiście możliwa jest ich korekta, aktualizacja lub usunięcie.
Wyrażenie zgody
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.
W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem witryny http://vector.gliwice.pl proszę je kierować na adres e-mail:
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.