Sygnalizatory alarmowe

Sygnalizatory

Sygnalizatory to bardzo ważne elementy systemu alarmowego. To one przekazują informację o alarmie od centrali do otoczenia. Ze względu na miejsce montażu rozróżniamy sygnalizatory zewnętrzne i sygnalizatory wewnętrzne.

Sygnalizatory zewnętrzne to urządzenia wyposażone zazwyczaj w sygnał optyczny (żarówka, lampa wyładowcza – błyskowa, diody) i sygnał dźwiękowy o dużej głośności (przetwornik piezoelektryczny lub głośnik o natężeniu dźwięku ok. 120dB). Sygnalizatory zewnętrzne montujemy możliwie najwyżej aby uniknąć celowego sabotażu (na wysokości minimum 4 metrów). W przypadku konieczności montażu sygnalizatora na nieznacznej wysokości (np. 2 metry) należy stosować sygnalizatory z własnym zasilaniem awaryjnym – akumulatorem. Takie sygnalizatory kontrolują cały czas podłączenie z centralą alarmową i przy sabotażu (odcięciu przewodu, zerwaniu ze ściany) automatycznie sygnalizują stan alarmu pobierając prąd z własnego – wewnętrznego akumulatora.

Sygnalizatory wewnętrzne to urządzenia wyposażone zazwyczaj tylko w sygnał dźwiękowy o wysokiej częstotliwości i dużej głośności. Instaluje się je wewnątrz pomieszczeń, w miejscach najbardziej narażonych na wejście intruza. Najczęściej montowane są w holach, przedpokojach, na wspólnych korytarzach. Ich zadaniem jest wypłoszenie intruza z wnętrza pomieszczenia.

sswin10a sygnalizatory alarmowe Sygnalizatory sswin10asswin10b sygnalizatory alarmowe Sygnalizatory sswin10b

„Po lewej – przykładowy optyczno-akustyczny sygnalizator zewnętrzny.

Po prawej – przykładowy akustyczny sygnalizator wewnętrzny.”