Przełączniki wizji

Przełączniki wizji

 

Przełączniki wizji, dzielniki ekranu, multipleksery:

Są to urządzenia służące do „zbierania” obrazu z kamer.

Przełącznik wizji – najprostsza wersja. Pozwala na oglądanie obrazu z kilku kamer na pełnym ekranie. Ograniczeniem jest fakt, że na ekranie możemy oglądać tylko jedną kamerę. Ich przełączanie może odbywać się ręcznie lub automatycznie (co zaprogramowany okres czasu).

Dzielnik ekranu (tzw. Quad) – oprócz funkcji, które ma przełącznik, może wyświetlić na ekranie obraz z czterech kamer, dzieląc ekran na cztery równe części.

Multiplekser – najbardziej zaawansowane urządzenie z tej grupy. Pozwala na oglądanie kamer pojedynczo lub na podzielonym ekranie. Posiadają bardzo przydatne w tym celu funkcje, takie jak np. detekcja ruchu. Reagując na zmiany w określonych miejscach ekranu multiplekser może załączyć lub wyłączyć nagrywanie obrazu. Oprócz tego umożliwia odtwarzanie tylko jednej wybranej kamery na pełnym ekranie.

txdoz5 przełącznik wizji Przełączniki wizji txdoz5

„Przykładowy dzielnik ekranu”