Centrale alarmowe - Niezbędne w Twojej działalności

Centrale

Centrala alarmowa, ekspander, zasilanie:

Płyta główna centrali alarmowej jest podstawowym elementem instalacji SSWiN. Na niej znajdują się wejścia linii dozorowych do których podłączamy czujniki, przyciski napadowe, piloty, oraz wyjścia które służą do sterowania (włączania i wyłączania) sygnalizatorów, przekaźników (np. do sterowania oświetleniem, systemem telewizji dozorowej) czy tez systemami powiadomienia (radio, GSM). Ilość wejść i wyjść jest rożna w zależności producenta i modelu centrali. Przeważnie systemy alarmowe posiadają od 4 do 16 wejść i wyjść. Oprócz czujników, do centrali alarmowej podłączony jest jeszcze manipulator (klawiatura), linia telefoniczna (dla potrzeb powiadamiania bądź monitoringu) i inne moduły rozszerzeń (np. ekspandery).

Ekspander jest to dodatkowy element który przyłączony do płyty głównej rozszerza możliwości systemu alarmowego np. zwiększając ilości linii dozorowych czy wyjść programowalnych. Może także umożliwić podłączenie do systemu elementów bezprzewodowych (np. czujników, manipulatorów czy sygnalizatorów) bądź wzbogacić system o dodatkowe możliwości (np. czytniki kart i pastylek dallas, przyłączenie tablic synoptycznych itp.)

Wszystkie te elementy aby działać muszą być zasilane. Zasilanie czujek ruchu, sygnalizatorów, manipulatorów i innych elementów systemu alarmowego realizowane jest zazwyczaj przez zasilacz centrali alarmowej. Znajduje się on najczęściej na płycie głównej systemu. Oprócz zasilania sieciowego 230V centrala alarmowa musi mieć także źródło zasilania awaryjnego. Są nim akumulatory bezobsługowe (zazwyczaj kwasowo-ołowiowe) mieszczące się w obudowie centrali alarmowej. W bardziej rozbudowanych systemach SSWiN stosuje się także dodatkowe zasilacze buforowe, które uzupełniają zapotrzebowanie na moc wszystkich elementów systemu.

Całość instalowana jest w specjalnych obudowach zazwyczaj w miejscach najmniej narażonych na ryzyko sabotażu np. w pomieszczeniach bez okien, wysoko itp. dodatkowo zabezpieczona mechanicznie i elektronicznie przed niepowołanym dostępem i nie odgrywa praktycznie żadnej roli dla użytkownika w codziennej eksploatacji systemu. W obudowie znajduje się płyta centrali alarmowej z zasilaczem, ekspander (jeśli jest instalowany), transformator zasilający oraz akumulator rezerwowy.

Obecnie stosowane są głównie centrale mikroprocesorowe. Centrale analogowe wyszły już praktycznie z użycia i można je obecnie spotkać jako pozostałość w instalacjach sprzed wielu lat. Centrale mikroprocesorowe mogą spełniać złożone funkcje, takie jak, rejestracja zdarzeń, powiadamianie o alarmie, autodiagnostyka, kontrola dostępu, itp. Centrale te przeznaczone są do systemów SSWiN o małym, średnim i wysokim ryzyku włamania (kategorie: A, B, C i S). Oprócz standardowych funkcji związanych z ochroną antywłamaniową mogą również pełnić inne funkcje związane np. z ochroną P.Poż. oraz sterować automatyką domową: sterowanie oświetleniem, roletami zewnętrznymi, zraszaczami, współpraca z domofonami, CCTV, otwieranie drzwi, itp.

sswin2 centrale alarmowe Centrale sswin2