Automatycznie zapisany szkic

Kamery

W przeciwieństwie do znanych ogólnie kamer do zastosowań domowych, kamery w telewizji dozorowej są tylko jednym z elementów potrzebnym do skonfigurowania systemu. Nie rejestrują one obrazu, nie posiadają na ogół rozbudowanych opcji menu – razem z obiektywami stanowią „oko” całej instalacji. Podstawowym kryterium doboru jest czułość i rozdzielczość kamery. W przypadku kamer do zastosowań wewnętrznych, w pomieszczeniach o stałym oświetleniu stosuje się kamery o średniej czułości, ochrona zewnętrzna wymaga kamer o czułości wyższej. Dobra rozdzielczość kamery przydaje się w przypadku obserwacji obiektów oddalonych od kamery lub dużych terenów. Przy kamerach pracujących również w warunkach słabego oświetlenia np. w nocy stosuje się podświetlenie IR. Jest ono niewidzialne dla ludzkiego oka, a zapewnia widoczność dla kamery.

tvdoz3 kamery przemysłowe Kamery tvdoz3

„Przykładowe kamery systemu CCTV”

Przy doborze obiektywu należy wziąć pod uwagę 3 podstawowe elementy:

– ogniskową – wyrażoną w milimetrach i mówiącą o kącie „patrzenia” obiektywu. Im większa ogniskowa tym węższy kąt, a zarazem możliwość oglądania obiektów z większej odległości.

– przysłonę – automatyczna lub ręczna. Przysłona automatyczna (AUTO IRIS) stosowana jest na ogół w kamerach umieszczonych na zewnątrz. Reguluje ona dostęp światła do przetwornika kamery, nie dopuszczając do oślepiania promieniami słonecznymi, a jednocześnie pomóc może w obserwacji przy nie najlepszym oświetleniu (poprzez otwarcie przysłony).

– jasność – wyrażona w F. Im niższa tym większa jest przepuszczalność światła obiektywu. Obiektywy z małą wartością F często określane są jako „super jasne”.